Jeta…

Jeta është mundësi, duhet ta pranosh.

Jeta është bukuri, duhet t’i kënaqesh.

Jeta është lumturi, duhet ta shijosh.

Jeta është ëndërr, duhet të ndërmjetësosh,

Jeta është thirrje, duhet t’i dalësh përballë.

Jeta është detyrë, duhet ta kryesh.

Jeta është lojë, duhet ta luash.

Jeta është pasuri, duhet ta ruash.

Jeta është dashuri, duhet ta përjetosh.

Jeta është fshehtësi, duhet ta zbulosh.

Jeta është premtim, duhet ta plotësosh.

Jeta është pikëllim, duhet ta kapërcesh.

Jeta është këngë, duhet ta këndosh.

Jeta është tragjedi, duhet ta kuptosh.

Jeta është enigmë, duhet ta zbërthesh.

Jeta është kënaqësi, duhet ta meritosh.

Jeta është e çmueshme, duhet ta nderosh.

Jeta është jetë, mbroje gjithmonë.

Advertisements